Βιβλία

Gifmania σας προτείνουμε σήμερα ...

Gif της

Gif της

Κινούμενη Gifs του Βιβλία

Τα πάντα Βιβλία για το κινητό σας Για μια δημοσίευση πρέπει να θεωρείται το βιβλίο από την Unesco πρέπει να έχουν 49 ή περισσότερες σελίδες (25 φύλλα ή περισσότερα). Εάν δεν θεωρούνται φυλλάδιο, και λιγότερο από τέσσερις θεωρούνται μεμονωμένα φύλλα.