3967

χρυσός

Κινούμενη Gifs του χρυσός

χρυσός
χρυσός
χρυσός
χρυσός
χρυσός
χρυσός
έπειτα

Δωρεάν Πινακοθήκη gif της χρυσός.Το στοιχείο αυτό είναι το πιο πολύτιμο πολύτιμο μέταλλο, και είναι μεταλλικό κίτρινο χρώμα, κοινώς ονομάζεται χρυσαφένιο χρώμα στην τιμή του μετάλλου αυτού.