5512

ανεμόμετρα

Κινούμενη Gifs του ανεμόμετρα

ανεμόμετρα
ανεμόμετρα
ανεμόμετρα
ανεμόμετρα
ανεμόμετρα
ανεμόμετρα
έπειτα

Δωρεάν Πινακοθήκη gif της ανεμόμετρα .Αυτές οι κινήσεις δείχνουν την απόδοση των διαφορετικών ανεμογράφων, οι οποίες είναι οι μετεωρολογικές συσκευές που μετρούν την ταχύτητα του ανέμου.