5067

πένσα

Κινούμενη Gifs του πένσα

πένσα
πένσα
πένσα
πένσα
πένσα
πένσα
έπειτα

Δωρεάν Πινακοθήκη gif της πένσα.Το εργαλείο που ονομάζεται Πένσα καλείται συνήθως στον πληθυντικό σε κάποια σημεία. Αυτό το αντικείμενο αναπτύχθηκε στην Εποχή του Χαλκού.