5741

ιππότες

Κινούμενη Gifs του ιππότες

ιππότες
ιππότες
ιππότες
ιππότες
ιππότες
ιππότες
έπειτα

Δωρεάν Πινακοθήκη gif της ιππότες.Αυτοί οι στρατιώτες του Μεσαίωνα ξεχώρισαν με τη μετάβαση στην καταπολέμηση μάχης καβάλα σ 'ένα άλογο και είναι εξοπλισμένα με ένα βαρύ μέταλλο πανοπλία, ένα σπαθί ή δόρυ και ασπίδα.