5239

άτομα

Κινούμενη Gifs του άτομα

άτομα
άτομα
προηγούμενος

Δωρεάν Πινακοθήκη gif της άτομα.Ένα άτομο θεωρείται το μικρότερο αδιαίρετο τμήμα ή μέρος οποιουδήποτε υλικού ή στοιχείου. Όταν τα άτομα ομαδοποιούνται μορφή πιο πολύπλοκα μόρια.