5131

πιστώνει πινακίδες

Κινούμενη Gifs του πιστώνει πινακίδες

πιστώνει πινακίδες
πιστώνει πινακίδες
πιστώνει πινακίδες
πιστώνει πινακίδες
πιστώνει πινακίδες
πιστώνει πινακίδες
έπειτα

Δωρεάν Πινακοθήκη gif της πιστώνει πινακίδες.Οι πιστώσεις είναι η αναφορά των συμμετεχόντων σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο, και αναφέροντας εργασία ή στο πλαίσιο της συνεργασίας τους σε αυτήν του. Το ίδιο ισχύει και για τις ιστοσελίδες.