5652

σύμβολα ανακύκλωσης

Κινούμενη Gifs του σύμβολα ανακύκλωσης

σύμβολα ανακύκλωσης
σύμβολα ανακύκλωσης
σύμβολα ανακύκλωσης
σύμβολα ανακύκλωσης
σύμβολα ανακύκλωσης
σύμβολα ανακύκλωσης
έπειτα

Δωρεάν Πινακοθήκη gif της σύμβολα ανακύκλωσης.Αυτό το εικονίδιο ανακυκλώνονται ανέκυψε στο διαγωνισμό κατά τη διάρκεια της Ημέρας της Γης το 1970, και δημιουργήθηκε από τον αρχιτέκτονα Gary Anderson. Αποτελείται από τρεις κυκλικές βέλη.