5639

νίκη σημεία

Κινούμενη Gifs του νίκη σημεία

νίκη σημεία
νίκη σημεία
νίκη σημεία
νίκη σημεία
νίκη σημεία
νίκη σημεία
έπειτα

Δωρεάν Πινακοθήκη gif της νίκη σημεία.Το διεθνές σήμα της νίκης γίνεται τοποθετώντας το δείκτη και το μεσαίο δάκτυλο σε V, με τα άλλα δάχτυλα κάμψη μέσα στο χέρι.