5714

Ωχ

Κινούμενη Gifs του Ωχ

Ωχ
Ωχ
Ωχ
Ωχ
Ωχ
Ωχ
έπειτα

Δωρεάν Πινακοθήκη gif της Ωχ.Αυτή η λέξη είναι ένα επιφώνημα που χρησιμοποιείται για να εκφράσει την έκπληξή ή αμέλεια. Συνήθως χρησιμοποιείται όταν υπέστη ένα μικρό ατύχημα ή κάνει ένα λάθος.