ακίδες κυκλοφορίας

Gifmania σας προτείνουμε σήμερα ...

Gif της να σταματήσει τα σημάδια

Gif της να σταματήσει τα σημάδια

Κινούμενη Gifs του ακίδες κυκλοφορίας

Τα πάντα ακίδες κυκλοφορίας για το κινητό σας Υπάρχουν σήματα που εκπέμπονται από τους πράκτορες με τα χέρια του, μερικά είναι θέσεις που βρίσκονται στις εθνικές οδούς και άλλα είναι ζωγραφισμένα στην άσφαλτο. Έμμεσες ενδείξεις είναι εκείνα τα οποία τροποποιούν προσωρινά τους κανόνες κυκλοφορίας σε ένα συγκεκριμένο τρόπο.