Μουσική

Gifmania σας προτείνουμε σήμερα ...

Gif της μπαλέτο

Gif της μπαλέτο

Κινούμενη Gifs του Μουσική

Τα πάντα Μουσική για το κινητό σας Τα τραγούδια είναι μελωδίες που τραγουδιούνται από τη φωνή. Συνήθως η φωνή ενός τραγουδιστή συνοδεύεται από οργανική ή ρυθμική βάση. Όταν ένα τραγούδι γίνεται μόνο από τις φωνές, αυτό ονομάζεται a capella.