Ψάρια

Gifmania σας προτείνουμε σήμερα ...

Gif της ιππόκαμπους

Gif της ιππόκαμπους

Κινούμενη Gifs του Ψάρια

Τα πάντα Ψάρια για το κινητό σας Σωματικά ποικίλουν σε σχήμα και μέγεθος, ανάλογα με το είδος. Έχουν το σώμα καλυμμένο με λέπια, πτερύγια, βλέφαρο, αγκάθια, τα βράγχια και η έλλειψη βλέφαρα. Αυτά τα υδρόβια ζώα είναι ωοτόκα και μεταναστεύουν κατά τη διάρκεια του έτους.